کمک های هلال احمرکویت به سیل زدگان به ایران تحویل داده شد