52 میلیارد ریال زکات در کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شد