اصناف 10 استان کشور به یاری سیل زدگان گلستان می آیند