رییس دفتر منطقه ای "منا" از مناطق سیل زده خوزستان دیدن کرد