پنج هزار واحدمسکونی مددجویان کمیته امداد لرستان از سیل آسیب دید