تحقق وعده ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در کمک به سیلزدگان