مددکاران اجتماعی پلیس به مناطق سیل‌زده اعزام می شوند