میلیارد تومان خسارت اولیه به سیل‌زدگان مازندران پرداخت شد