عامل تهدید به بمب‌گذاری در یکی از بانک‌های چهارراه فرمانیه بازداشت شد