پرداخت 50 میلیاردریال کمک بلاعوض به سیلزدگان لرستان آغاز شد