تأکید آژانس بین‌المللی انرژی بر نگرانی‌ها درباره تقاضای نفت درجهان