فیلم/ تشریح فعالیت های ستاد رسیدگی به امور سیل زدگان دفتر آیت الله العظمی مکارم