حاتمی کیا: همیشه جنگیده‌ام، این راه عافیت‌طلبی ندارد/خسته‌ایم،اما پیش می‌رویم