شرط لیبرمن برای پیوستن به کابینه نتانیاهو: قانون سربازی را کنار بگذارید