خداوند سپاه را حفظ کرده است/ کمک مردم به سیل‌زدگان قابل تقدیر است