ثبت نام بیش از ۱۵۰۰ طلبه بسیجی خراسان رضوی برای اعزام به مناطق سیل زده