آیت الله نورمفیدی از صبر و استقامت مردم گلستان به ویژه آق قلا و گمیشان تشکر کرد