مدیر حوزه علمیه العروة الوثقی لاهور خواستار بازدید رئیس دادگاه عالی پاکستان از این حوزه علمیه شد