نمایشگاه دستاورد های اسلامی فرانسه امروز برگزار می‌شود