یکهزار تن قیر برای آسفالت خیابان‌های باشت اختصاص یافت