فرماندار ملایر: موانع رونق تولید را از مسیر جوانان برداریم