درب های سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران به روی بازیدکنندگان باز شد