292کارگاه آموزش مهارتهای زندگی درچهارمحال و بختیاری برگزار شد