مدیرکل بنیاد شهید یزد از پدر شهید مدافع حرم عیادت کرد