دومین پیش‌نشست همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی برگزار می شود