دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب