اطلاعيه مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان رسمی قوه قضائیه در باره حذف گرايش رشته‌هاي تحصيلي براي ثبت‌نام و شركت آزمون‌ اخذ پروانه مشاوره خانواده سال 1398 و تمديد مهلت ثبت‌نام اين آزمون