تلفات و خسارات گسترده بارش‌ شدید باران در چین + عکس