ترامپ: اوباما جو بایدن را از میان زباله‌ها بیرون کشید/ او از لحاظ عقلی از همه ضعیف‌تر است!