تحویل خانه بهداشت روستای زلزله‌زده کرمانشاه تا دو ماه آینده