رفاه و امنیت امروز نتیجه تکیه بر منطق مقاومت است/ مذاکره با دولت فعلی آمریکا نتیجه‌ای جز تسلیم شدن ندارد/ جبهه‌ مقاومت؛ مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران