۱۰ قطعه کبک و پرندگان زینتی در گیلانغرب رهاسازی شد