ترامپ از پاسخ به سوالی در باره همکاری برادر کیم جونگ اون با سیا پاسخ نداد