نشست کمیسیون مشترک حمل و نقل جاده ای ایران و جمهوری آذربایجان در باکو آغاز شد