یورواسپورت:گواردیولا پیشنهاد 20 میلیونی یوونتوس را ردکرد