یک استاندار و ۱۰ فرماندار برای انتخابات مجلس استعفا کردند