برجک‌های دیده‌بانی مقابله با آتش سوزی در مناطق جنگلی ایلام مستقر شد