مددجویان کمیته امداد با تولید فرش تار و پود زندگی خود را می بافند