حضور نخست‌وزیر ژاپن در تهران حاصل رویکرد عقلایی ایران است