وزارتخانه‌ های نیرو و راه لیست تفکیکی خسارت‌های وارده سیل را اعلام کنند