قیمت بلیت مرحله نهایی یورو 2020 مشخص شد/30 یورو تا 945 یورو