سفیر جدید ایران در برلین در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان+عکس