"فرهاد مجیدی" اسامی بازیکنان تیم امید را اعلام کرد