فرماندار مرند: از ظرفیت خیرین کتاب ساز برای توسعه کتابخانه ها استفاده شود