مسابقات تنیس آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور در اراک پایان یافت