تصاویر: پایتخت فنلاند در ۱۱۸ سال قبل
تصاویر این گزارش زندگی مردم هلسینکی را در دوران روسی سازی نشان می‌دهند.