عکس: پلیس راه ایران؛ ۹۶ سال پیش
در تصویر زیر پلیس راه جاده اصفهان به تهران در دوره قاجار، حدود سال ۱۳۰۰ شمسی را می‌بینید.