نوبت عکس/از برداشت گل محمدی تا زیبایی های روستای فیلبند
زندگی عشایری، آب تنی در شالیزار، پرورش کرم ابریشم و چند عکس دیگر