وقتی معاون خاتمی با احمدی نژاد اشتباه گرفته شد!+عکس
رفته بودم خوانسار. در یک مغازه‌ای داشتیم عسل می‌خریدیم. زن و شوهری از خوزستان وارد مغازه شدند. من را شناختند و خواستند با من عکس بگیرند و احوالپرسی نمایند.