اجتماع دختران انقلاب
اجتماع دختران انقلاب عصر امروز پنجشنبه توسط قرارگاه "آمرین به معروف صراط" با حضور جمعی از خانواده شهدا حسینیه همت میدان شهدای تهران برگزار شد.